Български производител на дебелостенен капков маркуч

Контакти

Офис и магазин:
1113, гр. София, България
ул."Майор Юрий Гагарин" 30А
тел. + 359 2 865 05 52
моб. + 359 893 30 29 77
моб. + 359 893 38 26 28
моб.управител + 359 893 51 53 48
e-mail: info@europolimer.com
www. europolimer. com

Търсене в продукти

РАЗЧИТАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА КАПКОВО ПОЛИВАНЕ

 

Водообезпечаването  на  парцел с капково напояване .

Първата стъпка  при планирането на системата е определянето на зоните за напояване.

Трябва да се изхожда от това какъв е източника на водата на вашия парцел. Това може да бъде водопровод, кладенец, сонда или резервоар за вода, който е  вдигнат на някаква височина над земята. Всяка поливна зона  трябва да има извод, към който може да се  прикачи друго разклонение а напояването. Важен момент – планирайте  разклоненията на тръбите по парцела така, че системата да бъде монтирана лесно. Това разклонение е желателно да се изгради  от пластмасови тръби вкопани в земята. И най-важното, не забражяйте да свържете напоителната мрежа към главният водоизточник.

Основните  правила
Правило 1: Не можете да използвате за поливане повече вода отколкото може да даде вашият водоизточник. Ако от крана за час тече 1000л. вие няма да можете да напоявате едновременно няколко зони с общо потребление   2000л. Затова поливайте  всяка една  зона  поотделно.

Правило 2: Да имате  налягане в мрежата,което да отговаря  на инсталацията. Обикновено това 0,5-2,0 бар. Ако налягането е по-ниско - няма да получите разчетна норма на поливането, а ако е по-високо - трябва да използвате  регулатори на налягането, които да го намалят към необходимото ниво.

Правило 3: Само определено количество  вода, може да  тече през дадена тръба  при работно налягане. Например, през  капков маркуч с диаметър  16мм, при налягане 2,5 бара, може  да мине  например 750л. вода на час.
Когато разчитате броя на капкообразувателите умножени на разход на водата на 1 капкообразувател в час, се определя  максималното им  количество вързано към една тръба.

Правило 4: Не можете за използвате  маркуч за капково напояване с неограничена дължина на една и съща линия, дори да имате 1 единствен капкообразувател  на края на тази линия, законите на физика не позволяват това. На всеки метър  дължина на  капковия маркуч, се губи  някаква част от налягането  поради ефекта от триенето на водата о стените на  маркуча. За всички типове маркучи за капково напояване  се дава тяхната максимална дължина, зависеща от модела на маркуча, диаметъра, разстоянието  между капкообразувателите  и работното налягане.
Всъщност тези проблеми не се отнасят към напояването на  малки градини, а към  капково напояване на големи площи земя. При израждането на система за капково напояване  е добре да се помнят тези правила.

Разчет на максимално количество вода  от  източника на водоснабдяването.
Вземете празен резервоар, на който знаете обема, пуснете водата и напълнете резервоара.Засечете времето.Например, стъклен  10-литров бидон сте напълнили за 1 мин.

После аритметиката е лесна: 10 х 60= 600л в час. Това е максимумът вода , която Вие можете да  получите за 1 час. Отчитайки обаче ако в същото време ползвате вода от същия източник и за други нужди,тогава за напояването ще остане по-малко вода. Затова при разчета на водоподаването оставяйте някакъв запас, а измерването на дебита на водата, направете в най- натоварените  часове ,когато  например и съседите ви са заети с поливане.

Разчитане на брой  зони  за напояване
Сега когато знаете, какво количество вода  можете да използвате за напояването на парцела,може да разчетете  броя на зоните за напояване. Например, имате за напояване градина, в градината имате 9 лехи с дължина  20м. Използвате маркуч за капково напояване с вградени капкообразуватели, разстоянието между които е 20см,то тогава производителността на всяка от тях е 2 л.в час.

Разчитаме:
-обща дължина на маркуча- 180м;
-броя на капкообразувателите – 180х 0,20= 900 броя;
-разход на вода в час-  900х 2= 1800 л.в час;

От този разчет изниква и първият ни проблем,  водоизточника може да даде само 600л в час.

Как да решим проблема?
Ще трябва да разбием градината на 2 или 3 поливни зони. Всъщност, ние така и трябва да направим, тъй като в градината  растат различни зеленчуци и  нуждата им от вода е различна.

След разчитането на потреблението на вода от всяка зона, вие ще знаете може ли да включвате едновременно няколко зони, или ще трябва да редувате поливането за да стигне водата и растенията да бъдат добре  напоени.

Copyright (C) 2016 Всички права запазени!