Български производител на дебелостенен капков маркуч

Контакти

Офис и магазин:
1113, гр. София, България
ул."Майор Юрий Гагарин" 30А
тел. + 359 2 865 05 52
моб. + 359 893 30 29 77
моб. + 359 893 38 26 28
моб.управител + 359 893 51 53 48
e-mail: info@europolimer.com
www. europolimer. com

Търсене в продукти

 

Подземното капково напояване е система за напояване с ниско налягане и висока ефективност. Тези системи използват заровени в почвата маркучи за капково напояване, които удовлетворяват нуждите на растението от вода. Тъй като водата се доставя на растението подземно, нежеланите ефекти от надземното напояване като заблатяване, напукване на земната повърхност и потенциално повърхностно оттичане ( почвена ерозия ), са елиминирани. Подземното напояване спестява вода и подобрява добивите чрез елиминиране на изпарението на повърхностните води и намаляване на разпространението на плевели и болести. Водата се разпространява директно върху кореновата зона на културата, а не върху почвената повърхност, където по-голямата част от плевелните семена покълват. В резултат на това количеството на плевелите е значително намалена. Освен това, някои култури могат да се възползват от допълнителната топлина, осигурена от сухи повърхностни условия, като произвеждат повече биомаса, при условие, че водата е достатъчна в кореновата зона. Полевите операции също са възможни, дори когато се напоява.

Подземно капково напояване

Copyright (C) 2016 Всички права запазени!