Български производител на дебелостенен капков маркуч

Контакти

Офис и магазин:
1113, гр. София, България
ул."Майор Юрий Гагарин" 30А
тел. + 359 2 865 05 52
моб. + 359 893 30 29 77
моб. + 359 893 38 26 28
моб.управител + 359 893 51 53 48
e-mail: info@europolimer.com
www. europolimer. com

Търсене в продукти

Пречистването на водата е важна част на системите за капково напояване, с оглед предотвратяване на запушване на капковия маркуч и тръбопроводите. Запушването се дължи на физически, биологични или химически причини, а много често се появява в резултат на комбинация от гореспоменатите.

Според вида водоизточник може да се очаква и различен вид запушване. Използването на язовири, реки и други естествени водоизточници, води до появата на водорасли и бактерии в поливната система. Често цели клетки от водораслите, причиняват запушвания на капкообразувателите. При водовземане от сондажи, често помпите засмукват пясъчни частици, достатъчно големи за да не могат да минат през капкообразувателите и по този начин ги запушват.

Според вида си филтрите се делят на:

1. Хидроциклони.

Използват се за почистване на силно замърсени води, и за улавяне на частици с тегло по-голямо от това на водата. Те не могат да отстраняват частици от органичен произход. Използват се ако водоизточника е сондаж. Функционирането им е на базата на центробежните сили, които се образуват в конусовидното тяло на филтъра. Монтират се след помпата и трябва да се предвиди фин дисков филтър след тях. Хидроциклонът може да е един или комбинация от няколко.

2. Пясъчни филтри.

Използват се за отстраняване на съдържащите се във водата, в големи количества, фини твърди примеси и особено на плаващи органични материали - плаващи наноси от неорганичен или органичен произход, с големина на частиците в диапазон от 25 до 1000 микрона. Видът и размерите им се определят от исканата степен на филтрация.

Тези филтри почистват водата чрез пропускането й под налягане през съд, пълен с филтриращ материал, който се състои от малки фрагменти с остри ъгли. В повечето случаи този материал е едрозърнест, трошен кварцов пясък. Водата преминава през малките разстояния между отделните частици на пясъка, като замърсяващите елементи се задържат в пясъка.

Пясъчния филтър представлява овален съд. Изхода на този съд е колектор, на който има филтриращи елементи - т.нар. патрони. Тези филтриращи елементи предпазват от постъпването на кварцов пясък в системата.

3. Дискови и мрежести филтри.

Дискови филтри

Дисковите филтри се използват за фино почистване на водата, както от твърди частици, така и от органични материали. Дисковите филтри XD са особено подходящи за това.

Поради специалния дизайн на диска, филтрацията не се извършва по външната стена на пакета от дискове, а водата се филтрира между дисковете, като преминава през улеи със формата на синусоида. Тази патентована система, дава възможност да се постигне филтрираща повърхност, непостигана до този момент от други типове филтри. Филтърът дава възможност за изключително дълги интервали на работа между почистванията.

Мрежести филтри

Служат най-вече за хващане на твърдите частици и не са толкова ефикасни при отделяне на органични материали, като водорасли, тиня и т.н.

 

Copyright (C) 2016 Всички права запазени!