Български производител на дебелостенен капков маркуч

Контакти

Офис и магазин:
1113, гр. София, България
ул."Майор Юрий Гагарин" 30А
тел. + 359 2 865 05 52
моб. + 359 893 30 29 77
моб. + 359 893 38 26 28
моб.управител + 359 893 51 53 48
e-mail: info@europolimer.com
www. europolimer. com

Търсене в продукти

 

Количеството на валежите на територията на Република България, не е достатъчно, за да се осигури нормален добив.Това предизвиква нужда от напояване.Капковият маркуч е подходящ за напояване на редови култури със средна и дълбока коренова система. Напоява равномерно и при ниско работно налягане. В случаите, в които е необходимо напояване на дълги поливни крила, изборът е по-нисък дебит на капкообразувателите и маркуч с по-голям диаметър. За магистрална тръба при капковото напояване, освен стандартните полиетиленови тръби, може да се използва и плосък маркуч Lay Flat и съответните фитинги за водовземане от него. Другата важна част от една напоителна система с положен капков маркуч е филтърът. Изборът на филтър зависи от вида на водоизточника. При открити водоизточници ( река,канал и т.н.) е препоръчително използването на пясъчен филтър. Той от своя страна изисква поставянето на дисков филтър.Ако водоизточника е закрит (сондаж, кладенец и т.н.) се използва само дисков или мрежест филтър.

Благодарение на голямата равномерност при напояването с капков маркуч при инсталация на инжектор за торене или дозатор, се постига същата равномерност и при тороподаването. При промяна в дебита на напоителната система концентрацията на разтвора остава непроменена.

Напояването с капков маркуч е идеално решение при:

 - Редови култури с плитка коренова система - ягоди, марули, зеле, целина, цветно зеле и др.

 - Редови култури със средна и дълбока коренова система - домати, пъпеши, дини, краставици, пипер, тикви, памук и др.

 - Многогодишни редови култури - тютюн, аспержи, артишок и др.

 - Полски култури - сладка царевица, захарно цвекло и др.

 - Подземно или надземно полагане при многогодишни насаждения - лозя, овощни градини, маточници и др.

Връзка между почвата и водата

Системата за капково напояване е транспортна система, която доставя вода в определени точки, в корена или в кореновата зона. Заключителен елемент на тази транспортна система е земята. Физичните и химичните свойства на почвата до голяма степен оказват влияние върху движението на водата и хранителните вещества.

Основни характеристики на почвата са:

Капилярен Ефект. Водата запълва порите в малките частици, под въздействието на повърхностното налягане. Този ефект определя хоризонталното движение на водата, и се превръща в първичен източник на вода за растенията.

Гравитация. Това е въздействие, което определя вертикалното движение на водата в дълбочина.

Капацитет на почвата. Това е свойството на почвата да се отводнява, под въздействието на гравитацията, и мястото освободено от водата, да се заема от кислород. Ако в рамките на 24 часа след дъжд или поливане, водата не се задържи в почвата, това означава че тя има добър капацитет. За повечето растения, показатели доближаващи се до добър капацитет на почвата, са най - благоприятни за тяхното развитие, защото в този случай има баланс между влагата и кислорода в почвата.

Точка на тенденциозно овяхване. Това е нивото на влажност на почвата, при което растоянията увяхват и се намират в състояние,при което не могат да растат и да се развиват правилно.

Видове почви

Песъчливи почви. За тях е характерно, че капилярният ефект почти не се проявява. Водата е подложена единствено на гравитационно въздействие.Това означава че водата много бързо попива в дълбочина. Като се вземат под внимание тези характеристики, може да се направи извода, че за такива почви се използват капкообразуватели с много малък дебит и разстояния 30 - 40 см. един от друг.

Смесен тип почви. Тези почви се характеризират с наличието и на песъчливи, и на глинени елементи. При тях се наблюдават и гравитационно въздействие и капилярен ефект. Това означава че водата се придвижва равномерно във всички посоки. Ето защо за такива почви се използват капкообразуватели с различен дебит (според нуждите), които са на разстояние 40-50 см.

Глинести почви. Свойствата на глината определят бавното и трудно попиване на водата в дълбочина. При такива почви се използват капкообразуватели с малък дебит, на разстояние 50-100см.

За да се определи бързо какъв е вида на почвата в даден регион или област, се взима една шепа от нея и се стиска. Песъчливата почва се разпада, смесения тип до голяма степен запазва определена форма, а глинестата почва запазва формата си изцяло.

 

Copyright (C) 2016 Всички права запазени!